Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστική – Φορολογική Υποστήριξη

 • Τήρηση απλογραφικών – διπλογραφικών βιβλίων.
 • Πλήρης υποβολή δηλώσεων σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις (εισοδήμα, ακίνητη περιουσία, παρακρατούμενοι φόροι, χαρτοσήμο).
 • Διαδικασίες μητρώου έναρξης και παύσης υπαρχόντων πελατών.
 • Υπηρεσίες ελέγχου – τήρησης αποθεμάτων βιοτεχνικών – βιομηχανικών εταιριών.
 • Υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
Λογιστική – Φορολογική Υποστήριξη

Εργατική Υποστήριξη

Εργατική Υποστήριξη
 • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Υποβολή προβλεπόμενων δηλώσεων στους ασφαλιστικούς φορείς και στον ΣΕΠΕ.
 • Διαδικασίες ασφαλιστικής απογραφής.

Οικονομικές Υπηρεσίες

 • Αποτίμηση εταιρειών.
 • Διαδικασία εκκαθάρισης εταιριών.
 • Κατάρτιση Business plan.
 • Διαδικασίες κοστολόγησης.
 • Financial reporting.
 • Κατάσταση ταμειακών ροών.
 • Υποστήριξη φοροτεχνικού σχεδιασμού σε χώρες της Ε.Ε.
Οικονομικές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Βησσαρίωνος 8, Αθήνα 10672

Τηλ: 210 3389533

Fax: 211 8003023

Email: info@evfc-accounting.gr

Social

               

Χάρτης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ