Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο EVFC Accounting βρίσκεται στην Αθήνα και βασίζεται στην εμπειρία και συνεχή ενημέρωση των συντελεστών του στις νέες τροποποιήσεις. Στόχο του έχει την πλήρη κάλυψη των σύγχρονων επιχειρηματικών αναγκών με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Η δραστηριότητα του καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της εταιρικής δραστηριότητας από την συμβουλευτική υπηρεσία για την επιλογή κατάλληλου εταιρικού σχήματος για τον επιχειρηματία που ξεκινά σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες και προσδοκίες του, μέχρι την λύση και εκκαθάριση κάποιου εταιρικού σχήματος.